Sơn bị ố vàng là gì?

Hiện tượng:
- Là hiện tượng màng sơn bị ố vàng , đặc biệt dễ nhận ra đối với màng sơn khô của sơn trắng hoặc dầu bóng.

Nguyện nhân:
- Sử dụng sơn trong môi trường nhiệt độ cao.
- Sơn alkyd hoặc dầu bóng bị oxi hóa theo thời gian.
- Sử dụng sơn alkyd trong môi trường không có ánh sáng.

Biện pháp khắc phục, phòng ngừa:
- Sử dụng những loại sơn chuyên dụng trong môi trường nhiệt độ cao.
- Sử dụng sơn thích hợp cho từng khu vực thi công.

Liên hệ với chúng tôi